UNPR demareazǎ în data de 15.01.2021

Cursul de calificare   Lucrător electronică automatizări pentru  seria 1 de cursanți

 

Uniunea Națională a Patronatului Român va demara în data de 3.11.2020 programul de formare Lucrător electronică automatizări pentru prima serie de cursanți în cadrul proiectului „Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român Sprijinǎ Competențele” proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Astfel, va demara un program de formare pentru un numǎr de 21 de angajați a unor firme din județele Maramureș și Satu Mare  care activeazǎ în domenii identificate conform SNC și SNCDI în Regiunea Nord-Vest.

Prin participarea la programele de formare angajații își vor îmbunătăți competențele asupra utilizării TIC, a creșterii eficienței energetice și respectiv, cele sociale și civice. De asemenea, aceștia vor dobândi și un certificat de calificare în meseria de „Lucrător în electronică și automatizări”.

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European  prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020