ANUNŢ – ACHIZITIE DIRECTĂ

ANUNŢ – ACHIZITIE DIRECTĂ

Fondul Social European Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 3. Locuri de munca pentru toti Titlul proiectului: „Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român sprijinǎ compețentele” Contract de finanțare nr. POCU/464/3/12/128886 ANUNŢ – ACHIZITIE...