Proiect:

Improving the European Rivers Water Quality through Smart Water Management Policies

(BIGDATA 4RIVERS)

 

Obiectivul general al proiectului este de a facilita schimbul de experiențe și bune practici între parteneri în domeniul eficienței sistemelor de apă, să adapteze bunele practici existente și să aplice lecțiile învățate în contextul specific fiecărui partener, prin elaborarea de planuri individuale de acțiune și implementarea acestora prin instrumentele de politică ale fiecărui partener.

Valoarea totală a proiectului este de 1.290.645 de euro, din care 187.500 de euro reprezintă bugetul partenerului român (140.625 de euro din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 46.875 de euro este contribuția națională).

Proiectul BIGDATA 4RIVERS a fost selectat cu ocazia celui de-al 4-lea apel INTERREG EUROPE, în cadrul Axei 4 – Mediu și utilizarea eficientă a resurselor, iar partenerii implicaţi sunt:

 

  • Portugalia: Intermunicipal Community of Alto Minho (Partener Lider);
  • România: Uniunea Națională a Patronatului Român;
  • Spania: Iberian Association of Riverside Municipalities of Duero River;
  • Franța: Cluster DREAM;
  • Suedia: The County Administrative Board of Östergötland;
  • Lituania: Kaunas University of Technology (KTU);
  • Grecia: Regional Development Fund on Behalf of the Region of Attica.

 

 

 

 

Website: 

https://www.interregeurope.eu/bigdata4rivers/