STRATEGIA COMISIEI PENTRU ADMINISTRAȚII LOCALE ȘI DEZVOLTARE  

În vederea realizării scopului și obiectivelor sale statutare prevăzute în principal în cadrul art. 4 alin. (1) și (2), Uniunea Națională a Patronatului Român își propune să construiască o relație de parteneriat activ cu administrația publică locală, pornind de la dezideratul comun al dezvoltării sustenabile a afacerilor, comunităților și regiunilor, în contextul unei reale necesități de a crește nivelul de competitivitate al tuturor acestora în plan macro-regional și european.

 

Două dintre principalele probleme ale administrațiilor (APL) și comunităților locale, în special a celor de mărimi mici și medii, sunt:

  1. lipsa finanțării sau a cofinanțării pentru obiective, lucrări și servicii de interes local

 

și

  1. lipsa locurilor de muncă.

 

Diverse modele de dezvoltare comunitar arată, atât din manualele de istorie cât și din ziarele de știri, că rezolvarea acestor probleme poate veni de la mediul de afaceri local.

 

Obiectiv general pentru perioada 2016 – 2018

 

Transformarea filialelor UNPR în parteneri activi ai APL și recunoașterea lor în cadrul comunităților ca promotori ai dezvoltării locale.

 

Obiectiv specific I

 

Semnarea unor protocoale de colaborare în 2/3 dintre județe, între filiala UNPR locală și administrațiile locală județeană, cea a municipiului reședință de județ și cele ale principalelor orașe

 

Obiectiv specific II

 

Stabilirea principalelor 3 obiective ale mediului de afaceri local și inserarea lor în Strategiile de dezvoltare locală ale comunităților pentru intervalul 2016 – 2020

 

Obiectiv specific III

Creșterea vizibilității rezultatelor obținute din parteneriatul APL/UNPR

 

Activități

 

Pentru atingerea obiectivelor specifice, un set minim de activități urmează a fi desfășurate astfel:

 

 

Nr. crt Denumire activitate Perioada de implementare Responsabil
01 Redactarea unei propuneri de protocol de colaborare între filialele UNPR și APL 01.05– 10.05.2016 Comisia ALD
02 Consultări între filialele UNPR și cele ale formațiunilor politice cu șanse semnificative în alegerile locale cu privire la semnarea protocolului de colaborare 10.05 – 25.05.2016 Filialele UNPR
03 Semnarea protocoalelor de colaborare 25.05 – 30.06.2016 Filialele UNPR
04 Redactarea și aplicarea unor formulare-chestionar în mediul de afaceri local pentru stabilirea principalelor 3 obiective. Centralizarea răspunsurilor și stabilirea obiectivelor 01.07 – 31.10.2016 Filialele UNPR
05 Promovarea unor HCL/HCJ de completare a strategiilor de dezvoltare locale cu principalele obiective ale mediului de afaceri local 01.11 – 20.12.2016 Filialele UNPR
06 Urmărirea realizării obiectivelor mediului de afaceri local 15.01.2017 – 31.12.2018 Filialele UNPR
07 Creșterea vizibilității filialelor UNPR (sediul local, program de lucru, prezență în media și rețele sociale) Permanent Filialele UNPR