Strategia Comisiei Minorităţi Naţionale din cadrul UNPR

Presedinte  Nagy Gyuri

 

 

 1. Viziune
 2. Posibilităţi transfrontaliere
 3. Zone unde minoritarii sunt prezenţi în număr semnificativ
 4. Programe pentru întreprinzători
 5. Conferinţe, programe culturale
 6. Concluzii

 

 1. Pe teritoriul României există 19 minorităţi naţionale. Comisia Minorităţi Naţionale a UNPR are ca scop construirea de relaţii cu şi între antreprenorii de altă etnie decât cea româna şi cei de etnie română, atragerea potenţialilor membri noi ai Comisiei şi ai UNPR, dezvoltarea potenţialului care rezultă din situaţia minorităţilor şi eliminarea dezavantajelor, prin întărirea economică a comunităţilor locale. Comisia urmărește îmbunătăţirea relaţiilor antreprenorilor intercomunitari şi a relațiilor transfrontaliere în concordanţă cu strategia de dezvoltare a Comisiei Politici Interne şi Externe.
 2. Minorităţile din România pot constitui o punte între antreprenori şi firme din statul român şi din statul „mamă” (kin-state) în termeni culturali şi economici. Acest rol trebuie prezentat şi folosit mai intens decât până acum. Trebuie dezvoltat potenţialul economic încă neexploatat în cooperările transfrontaliere, care pot aduce beneficii atât pentru economia ţării cât şi pentru economia comunităţilor locale. Pentru a facilita această dezvoltare sustenabilă se pot folosi surse financiare de la Uniunea Europeană dedicate proiectelor de această natură (Programul Cooperare Transfrontalieră 2014-2020). Este importantă prezentarea şi cunoaşterea bunelor practici, experienţa din diferite ţări, care se poate realiza prin conferinţe, vizite de studiu şi cooperări sectoriale între actorii economici. Partajarea experienţelor din afară şi din România poate întări dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii românești, iar cooperarea poate întări rolul economic al regiunii şi cu timpul și relaţiile interetnice şi interstatale. Se pot forma Camere de Comerţ mixte în care pot lua parte antreprenorii etnici şi români din România şi din ţara partener, cum există unele deja, Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Maghiară.
 3. În România există regiuni cu procente semnificative de locuitori care aparţin unor minorităţi naționale. Lângă graniţa cu Ucraina, predominant în Maramureş dar şi în Bucovina, găsim minoritatea ucraineană, în unele comune ca etnie majoritară. În Crişana şi Maramureş trăieşte şi o semnificativă populaţie de etnici maghiari, mai ales lângă aşezările de lângă graniță, şi sunt prezenţi şi slovaci în procente mai compacte decât în Banat. Banatul este o regiune multietnică, cu şvabi, croaţi, sârbi, cehi, bulgari, care deja se poate mândri cu relaţii bune cu vecinii de peste hotare. În Bucureşti probabil trăiesc antreprenori din toate etniile prezente în țară. Chiar dacă aceștia nu sunt în număr semnificativ, au capacităţi şi relaţii bune, care înseamnă că şi capitala trebuie luată în considerare. În Dobrogea găsim sate şi comune cu populaţii semnificative de greci, lipoveni-ruși, tătari şi turci, fiind o altă regiune bogată în sens etnic. În centrul României există cea mai extinsă regiune multietnică, predominant populată de etnici maghiari, cu populaţie de români, germani şi romi. Romii sunt o etnie care mai mult sau mai puţin trăiesc împrăştiaţi pe teritoriul ţării, neavând zone care să fie considerate ca aparţinând locuitorilor majoritari de etnie romă. Necesităţile lor sunt mai mult de natură socială, unde ar putea ajuta Comisia Pentru Administraţii Locale şi Dezvoltare.

Comisia Minorităţi Naţionale are ca scop identificarea şi conectarea acestor zone şi reconectarea lor în circuitul economic al ţării prin facilitarea relațiilor antreprenorilor locali cu Comisia şi cu UNPR. Această ultimă problemă de izolare nu este prezentă pentru toate etniile care locuiesc în România. În general cele din Banat sau cele mici nu au neapărat această problemă, dar regiunea maghiară din centru şi etniile conlocuitoare din Dobrogea simt mai mult efectul izolării care rezultă din situaţia geografică, relieful şi diferenţele culturale.

În general în aceste zone indicii economici sunt mai slabi decât în regiunea mai mare, veniturile sunt aproape cele mai mici din ţară iar şomajul este peste media naţională, aceste date fiind bine cunoscute despre judeţele Harghita şi Covasna. Comisia Minorităţi Naţionale are ca scop reconectarea zonelor la circuitul economic al ţării, dar și facilitarea investiţiilor în zonă şi ajutorarea intreprinderilor locale pentru extinderea lor dincolo de regiune. Se va acorda atenţie specială sectoarelor în care regiunea poate evolua rapid, de exemplu in cazul județelor Harghita şi Covasna: turismul, industria lemnului, tipografică, apele minerale etc. Pentru aceste sectoare intreprinderile trebuie sincronizate, de exemplu prin formarea unui brand turistic comun integrat, al zonei, cu ajutorul Comisiei Turism a UNPR.

Zonele locuite de minoritari, izolate, necesită dezvoltarea infrastructurii, unde ar fi necesar parteneriatul cu Comisia de Transport.

 1. După cum prevăd şi Obiectivele Comisiei Educaţie şi Cultură, UNPR doreşte a fi un catalizator al dezvoltării relațiilor oamenilor de afaceri, printre altele prin parteneriat cu instituţii de învăţământ şi proiecte culturale. Comisia Minorităţi are ca scop realizarea acestor obiective aplicate pentru nevoile minoritarilor. Pentru întreprinzătorii sau viitorii întreprinzători cunoaşterea insuficientă a limbajului de specialitate în limba oficială poate constitui o problemă şi în activitatea de zi cu zi şi în planurile de extindere pentru unele persoane, iar pentru investitorii şi întreprinzătorii din ţară poate fi o problemă necunoaşterea posibilităţilor locale şi a stereotipurilor despre locuitorii acestor zone. Existența unor posibilități de predare/învățare a limbajului economic şi a programelor de schimb de experiență pot facilita bunele relaţii şi depăşirea obstacolelor.
 2. În anul 2016 şi în trimestrul întâi al anului 2017 se vor organiza două evenimente de anvergură de către Comisie. În luna septembrie va avea loc, la Odorheiu Secuiesc, o întâlnire între antreprenori din Ungaria şi România.

În mai 2017 va avea loc, lângă Odorhei, Festivalul Folcloric Szejke, un prilej excelent pentru o întâlnire între etnicii din România şi reprezentanţi din alte ţări. Pentru anul 2017 planificăm să dezvoltăm şi latura economică a festivalului şi a relaţiilor deja existente.

 1. În concluzie minorităţile naţionale au necesităţi care diferă de necesităţile altor grupuri, făcând necesară înfiinţarea Comisiei Minorităţi Naţionale din cadrul UNPR. Activităţile Comisiei vor consta în programe de schimb de experienţă transfrontaliere şi transregionale, comunicare şi sincronizare pentru întreprinderile mici şi mijlocii din zonele etnice, şi programe de schimb şi predarea limbajului economic şi business pentru persoanele din zonele cu majoritari etnici alții decât românii, sau a persoanelor interesate de investiții în aceste zone. Activităţile se vor desfăşura cu implicarea altor Comisii din UNPR.