Uniunea Nationala a Patronatului Roman (UNPR) reprezintă, promovează și apără interesele membrilor săi, in mod deosebit, al companiilor ce fac parte din categoria intreprinderilor mici si mijlocii.

Fondurile europene constituie un capitol pe care UNPR il trateaza cu cea mai mare responsabilitate, fiind un exemplu prin proiectele pe care le-au realizat membrii sai, demn de urmat si mobilizator in acelasi timp.

Conducerea UNPR a intreprins o serie de consultari la nivel national, cu membrii sai, referitoare la programele de finantare aferente perioadei de programare 2014 – 2020. In urma derularii acestor consultari la nivel national, prin intermediul Comisiei Fondurilor Europene, activ implicata in identificarea nevoilor la nivel de piata, UNPR a conturat prezentul comunicat de presa referitor la Programul Operational Regional (P.O.R.), Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de Investitii 2.2., coroborand propuneri avizate pe marginea Ghidului Solicitantului aflat in consultare publica pana la data de 24.08.2016.

Paginile următoare au fost transmise, de asemenea, urmatoarelor institutii: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru.

 

Mentiuni asupra continutului Ghidului Solicitantului

 

 1. Conditiile de eligibilitate pentru “Diversificarea productiei unei unitati” – pag. 9

 

“În cazul ajutoarelor acordate pentru diversificarea unei unități existente, costurile eligibile trebuie să depășească cu cel puțin 200% valoarea contabilă a activelor reutilizate (tangibile și intangibile), astfel cum au fost înregistrate în exercițiul financiar ce precede începerea lucrărilor.

[…]

Atunci când, într-o nouă activitate, sunt combinate active vechi (reutilizate) și active noi, valoarea eligibilă a noilor active trebuie să fie de cel puțin 3 ori mai mare decât valoarea contabilă a activelor reutilizate.

[…]

Dacă activele existente sunt reutilizate parțial în noua activitate de producție, valoarea contabilă a acestora poate fi luată în calcul proporțional (e.g. o hală de producție utilizată parțial în noua activitate)”

 

 

Consideram definitia “Diversificarii productiei unei unitati”:

 • restrictiva intrucat obtinerea de sprijin nerambursabil depinde foarte mult de politica de investitii abordata de un posibil beneficiar pana in prezent. Cu cat baza materiala a unui beneficiar este mai noua, cu atat va fi mai dezavantajat in a obtine un sprijin nerambursabil mai mare pentru diversificare, acest lucru fiind in conflict cu obiectivul specific al axei prioritare si al prioritatii de investitii (pag 4): “POR își propune să sprijine companiile care au potențial să-și dezvolte / mențină poziția pe piață prin consolidarea unor competențe superioare concurenței.” Fara o politica de dezvoltare constanta, un proiect de investitii singular nu va putea sustine acest obiectiv la un nivel calitativ optim.
 • interpretabila in sensul in care utilizarea partiala (proportionala) a activelor in noua activitate nu este definita in termeni certi.
 • inechitabila intrucat ofertele de fundamentare ale bugetelor nu vor mai fi negociate in conditii de piata, pe beneficiari, avantajandu-i obtinerea de oferte cat mai mari, pentru indeplinirea pragurilor mai sus mentionate.

 

 1. Mentiunea “Ajutorul regional nu poate fi acordat unui beneficiar care a închis aceeași activitate sau o activitate similară în Spațiul Economic European (SEE) în cei doi ani care preced depunerea cererii de finanțare. […] Această prevedere se aplică la nivel de ”grup”(în cazul în care beneficiarul face parte dintr-un grup de firme, i.e. grup de întreprinderi legate, în conformitate cu prevederile Legii 346/2004)”

 

Consideram restrictiva si aceasta mentiune, atat timp cat se aplica la nivel de grup de intreprinderi legate. Deciziile care nu privesc beneficiarul in cauza, ci intreprinderile legate ale sale, pot avea o multitudine de cauze care tin de starea de fapt a fiecarei societati comerciale in parte (situatia reala din piata presupune uneori inchiderea unor unitati de afaceri, in vederea consolidarii altora din simple evolutii conjuncturale ale pietei – relocarea unui furnizor de exemplu) si in definitiv intreprinderile legate, in acceptiunea legii invocate, nu detin pe deplin implicatiile presupuse de aceasta, de cele mai multe ori entitatile legate fiind de fapt independente financiar, fiind mai mult vorba de o participatie la nivel formal a asociatilor in structura societatilor legate.

 

 1. Eligibilitatea solicitantului:

“Solicitantul a desfăşurat activitate în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție pe o perioadă de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în această perioadă și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.”

+

Solicitantul a obținut venituri din exploatare în domeniul (clasa CAEN) vizat de investiție în fiecare din ultimele 3 exerciții financiare încheiate.”

+

Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 5, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare”

 

Spre deosebire de conditia singulara impusa categoriilor de beneficiari de a avea “istoric de minim 1 an” prevazuta de Ghidul General POR, ANEXA 10.1 – Axe prioritare, obiective tematice, priorități de investiție, potențiali beneficiari, indicatori POR 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor, Ghidul specific impune conditia “de cel puţin 3 ani calendaristici înainte de depunerea cererii de finanțare” activati in domeniul CAEN sprijinit prin proiect.

 

Prin urmare, crearea capacitatilor avansate de productie nu poate fi realizata decat de catre companii vechi de pe aceeasi piata, fiind limitat accesul noilor antreprenori in domeniile industriale, care detin capacitati de finantare generate de alte domenii de activitate. Se restrictioneaza astfel redirectionarea veniturilor din unele domenii de activitate catre domeniile competitive identificate prin Strategia Naţională pentru Competitivitate (SNC) 2014 – 2020.

 

Mai mult decat atat, societatea aplicanta trebuie sa fi avut profit din exploatare din intreaga activitate si venituri de exploatare din activitatea pe care doreste sa o dezvolte, solicitand finantare suficient de mare, astfel incat sa se incadreze si in conditiile impuse si descrise la punctul 1 al prezentei adrese. Tinand cont de factorii politici, economici, legislativi si sociali din Romania, domeniul industrial, de exemplu, este prea putin incurajat si sprijinit, fapt reflectat adesea in situatia lor financiar-contabila. Consideram astfel ca sunt favorizati de fapt, tot operatorii economici puternici, pentru care o investitie din surse proprii nu este o dificultate, nejustificand interventia sprijinului nerambursabil din fonduri europene si de la bugetul statului.

 

Conditia privind “un număr mediu de salariați de cel puțin 5” pentru anul anterior depunerii cererii de finantare, vine sa restrictioneze si mai mult plaja posibililor beneficiari, dezavantajand sectoarele competitive in care exista o valoare adaugata mare, furnizata de fiecare angajat din societate si efectiv nu este necesar un numar mediu de 5 salariati anual, cu atat mai mult cu cat, prezenta solutie de finantare sprijina si Microintreprinderile, definite in conditiile legii cu aplicabilitatea conditiilor pentru intreprinderile legate si partenere. Astfel, nu consideram justa o astfel de conditie de eligibilitate fata de astfel de operatori economici.

 

 

 1. Eligibilitatea solicitantului:

“Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:

 1. contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului, respectiv
 • contribuția la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de stat regional (în conformitate cu intensitatea maximă aplicabilă în funcție de categoria IMM și regiunea de dezvoltare în care se realizează investiția)
 • contribuția la valoarea eligibilă a cheltuielilor finanțabile prin ajutor de minimis (minimum 10%)
 1. finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi
 2. resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării

ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

[…]

După etapa de evaluare tehnică și financiară, solicitantul va prezenta dovada capacității financiare

(extras de cont bancar, dovada unei linii/ contract de credit emise de bancă/ instituţie financiar

bancară).”

 

In conditiile asumarii intregii valori a proiectului prin capacitate financiara proprie sau atrasa (imprumut bancar) practic nu se mai justifica, din nou, interventia ajutorului financiar nerambursabil ca necesitate in derularea proiectului. De asemenea, nu se mai justifica optiunea de a accesa mecanismul cererii de plata pentru implementarea acestor proiecte.

 

Mentiuni asupra continutului Anexei 4 – Grila de evaluare tehnică și financiară

 

 1. Nu suntem de acord cu neincluderea codurilor CAEN in grila de evaluare desi, pentru POR 2.1.a, acestea pot decide critic scorul final al unui proiect. In masura in care acestea au fost considerate de o importanta majora pentru microintreprinderi, in cadrul aceluiasi program, guvernat de aceleasi documente strategice de dezvoltare ale Romaniei, nu suntem de acord cu excluderea lor completa din grila de evaluare tehnica si financiara a POR 2.2.

 

 1. Va aducem la cunostinta faptul ca, in cadrul criteriului “1.2”, subcriteriul c. “Activități de certificare a unui produs/serviciu/proces” este dezavantajos pentru aplicanti intrucat nu in toate domeniile de activitate o astfel de certificare este posibila. Mult mai posibila ar fi securizarea proprietatii intelectuale asupra unei denumiri / a unui brand.

 

 1. In ceea ce priveste criteriul 2, subcriteriul 2.2 Performantele economico-financiare ale solicitantului, in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare, punctul 2.2.4, “Rata de crestere a profitului din exploatare”, dezaprobam modalitatea de stabilire a punctajelor, intrucat stabilirea unei rate de crestere de >=40% pentru obtinerea maximului de puncte, constituie un aspect foarte restrictiv si nerealist in conditiile de piata existente, in nicio activitate de productie neputandu-se inregistra o asemenea rata, motiv pentru care sugeram in mod ferm regandirea, intr-o maniera realista, a ratelor de crestere ce vor fi punctate in cadrul acestui criteriu.

 

 1. Dupa structura similara a grilei de evaluare POR 2.1.a., remarcam in cadrul criteriului 2, subcriteriul 2.3 Calitatea planului de afaceri, b. Proiecțiile veniturilor și cheltuielilor de operare sunt realiste, suficient justificate, fundamentate pe date corecte, surse verificabile (cel puțin 3 surse). Dorim sa ne exprimam dezacordul fata de aceasta abordare, intrucat nu toate domeniile de activitate si tipologiile de achizitii permit identificarea unor preturi sau tarife din 3 surse. Este un subcriteriu care ii avantajeaza pe cei care detin un proiect simplist, neincurajand principiile de egalitate de sanse pentru toti participantii existenti pe piata. In plus, ofertele financiare au o anumita perioada de valabilitate, motiv pentru care ele nu se regasesc in cataloage, brosuri etc. decat doar in cazul unor produse simpliste, de tipul componentelor IT. De altfel, unele surse distincte si valide, nu sunt verificabile, ca de exemplu, obtinerea unei oferte, sub orice forma, in cadrul targurilor si expozitiilor (nu se poate demonstra obtinerea unei oferte scrise, cu cateva luni in urma cand un beneficiar a participat la un astfel de targ).

 

 

 

BIROUL DE PRESĂ UNIUNEA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN

Bucuresti 09.08.2016