Continuând șirul întâlnirilor cu principalele instituții și organizații ale județului Bihor, Forul Patronatelor Bihorene (FOP) au fost primite azi, 12.05.2017, la sediile a două universități bihorene: Universitatea Oradea și Universitatea Agora.

Cinci reprezentanți din conducerea Universității Oradea, în frunte cu rectorul Constantin Bungău, au fost gazdele primitoare la întâlnirea cu reprezentanții celor 10 organizații patronale și asociații profesionale din județul Bihor, întâlnire la care, din partea Universității, au mai participat: Ligia Burtă – prorector, Adriana Borza – coordonator al Centrului de Consiliere Servicii Carieră, Căuș Relu – coordonator parteneriat public privat.

Au fost dezbătute posibilitățile concrete  de colaborare între Universitatea Oradea și mediul de afaceri din județul Bihor, dintre acestea enumerăm următoarele:

– Susținerea studenților pentru realizarea unor stadii de practică efectivă la companiile bihorene, inclusiv realizarea stagiaturii pe perioada efectuării studiilor de către studenți;

– Realizarea unor proiecte pe fonduri europene de interes atât pentru Universitatea Oradea, cât și pentru organizațiile patronale și asociațiile profesionale bihorene;

– Participarea unor reprezentanți ai Universității la întrunirile de lucru a FOP, respectiv a reprezentanților FOP la întrunirile de lucru ale Universității care au puncte de interes pentru mediul de afaceri bihorean;

– Reprezentanții FOP au cerut conducerii Universității din Oradea ca, de acum încolo, să considere reprezentanții mediului de afaceri bihorean la fel de importanți precum reprezentanții mediului politic și al altor domenii existențiale pentru județul Bihor.

Un grup de lucru format din reprezentanții Universității și al organizațiilor patronale și asociațiilor profesionale se va întruni pentru a definitiva foaia de parcurs a colaborării concrete dintre Universitatea Oradea și mediul de afaceri din Bihor.

Întâlnirea cu Președintele Universității Agora, domnul Jan Mannolescu, a fost una deosebit de productivă, cele două părți identificând câteva posibilități concrete de colaborare:

– Susținerea Universității Agora pentru înființarea unui Liceu Tehnic;

– Organizarea unor cursuri de specializare pe domenii deficitare pe piața muncii din județul Bihor, de către Univesitatea Agora, în colaborare cu reprezentanții mediului de afaceri bihorean;

– Participarea, în comun, la accesarea de fonduri europene pe proiecte de interes pentru mediul de afaceri bihorean și Universitatea Agora.

FOP-ul va continua seria întâlnirilor cu instituțiile importante ale județului nostru, după cum urmează:
Universitatea Partium, Universitatea Emanuel, instituțiile de control, alte instituții.

 www.id-photo-app.com

www.id-photo-app.com

www.id-photo-app.com