Mediul de afaceri, implicat în preluarea Președinției Consiliul Uniunii Europene, de către România, din 2019

Astfel s-a exprimat ministrul delegat pentru Afaceri Europene Victor NEGRESCU, la întâlnirea din 25 Octombrie 2017, de la sediul MAE, cu câțiva parteneri sociali importanți.

Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) a deplasat o delegație de 3 persoane, acordând o importanță deosebită acestei întâlniri.

“Suntem interesați, domnule ministru, ca întâlnirile organizate de  Domnia Voastră și partenerii sociali, să fie realizate pe teme bine stabilite dinainte, în grupuri mai restrânse pe domenii de activitate, astfel încât să poată fi trecute în revistă toate propunerile și observațiile tuturor participanților”, a subliniat președintele UNPR – Ioan LUCIAN, în deschiderea discuțiilor.

UNPR a mai propus realizarea unor pârghii de legătură, între minister și partenerii sociali, care să rămână stabile, indiferent de cine se află la conducerea ministerului.

Principalele teme pe care s-au axat dezbaterile dintre reprezentanții ministerului și cei ai partenerilor sociali, s-au referit la recomandările Consiliului Uniunii Europene făcute României pentru perioada 2017 – 2018.

  1. În 2017, să asigure conformitatea cu Recomandarea Consiliului din 16 iunie 2017 de a corecta abaterea vizibilă de la traiectoria de ajustare astfel încât să poată atinge obiectivul bugetar pe termen mediu. În 2018, să depună un efort fiscal-bugetar notabil, în conformitate cu cerințele componentei preventive a Pactului de stabilitate și de creștere. Să asigure aplicarea integrală a cadrului fiscal-bugetar. Să consolideze respectarea obligațiilor fiscale și colectarea impozitelor. Să combată munca nedeclarată, inclusiv prin utilizarea sistematică a controalelor integrate.
  1. Să consolideze politicile de activare cu ținte specifice și serviciile publice integrate, adresându-se cu predilecție grupurilor celor mai îndepărtate de piața muncii. Să adopte legislație privind egalizarea vârstei de pensionare pentru bărbați și femei. Să instituie un mecanism transparent de stabilire a salariului minim, în consultare cu partenerii sociali. Să îmbunătățească accesul la un învățământ general de calitate, în special pentru copiii romi și pentru copiii din zonele rurale. În domeniul sănătății, să favorizeze tratamentul ambulatoriu și să combată plățile informale.
  1. Să adopte legislație care să asigure existența unui corp al funcționarilor publici profesionist și independent, recrutat pe baza unor criterii obiective. Să consolideze ierarhizarea în funcție de priorități a proiectelor de investitii publice și pregătirea acestora. Să asigure în timp util punerea în aplicare integrală și sustenabilă a Strategiei naționale în domeniul achizițiilor publice.

La sfârșitul întâlnirii, UNPR și-a manifestat din nou dorința ca mediul de afaceri să aibă nominalizeze reprezentanți dintre cei 1.500 de specialiști pe care România trebuie să-i aibă la dispoziție la preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene.