Sala Mare a Primăriei Oradea a găzduit ieri, 18 decembrie, prima întrunire de lucru a semnatarilor „Memorandumului pentru Bihor”.

La șase luni de la semnarea „Memorandumului”, semnatarii acestuia s-au pus pe treabă pentru a face ca obiectivele fundamentale inserate în istoricul act, să devină realități atât de necesare Bihorului.

Ordinea de zi a fost următoarea:
1. Stabilirea unui regulament a modului de organizare și desfășurare a întrunirilor memorandiștilor.

2. Trecerea în revistă a obiectivelor fundamentale pentru Bihor, menționate în Memorandum.

3. Stabilirea următoarei date și locații pentru întrunirea festivă, la împlinirea unui an de la semnarea Memorandumului.

La punctul 1, s-au dezbătut:
– modalitățile prin care întrunirile memorandiștilor să fie eficiente, constructive și cu rezultate evidente;
– modul în care orice inițiativă legată de obiectivele trecute în Memorandum să aibă susținere, să fie comunicată instituțiilor județului Bihor interesate de realizarea lor;
– conduita memorandiștilor să fie una constructivă, cooperantă, echilibrată față de orice curente politice sau grupuri de interese în afaceri;
– modalitățile prin care poate fi dobândit, sau pierdut, statutul de memorandist.

IMG_5152

Regulamentul va trebui să fie conturat în 2 luni, de la data de 18 decembrie 2017.

S-a propus și aprobat, de cei prezenți, constituirea unor grupuri de lucru pe cele 10 domenii cu obiective, aflate în Memorandum.

S-a constituit, prin autopropuneri, un secretariat ce se va ocupa de organizarea, desfășurarea și punerea în aplicare a hotărârilor din cadrul întrunirilor memorandiștilor.

La punctul 2, s-a trecut în revistă fiecare obiectiv inserat în Memorandum, cu stadiul de evoluție în care se află la ora întrunirii și perspectivele realizării lui.

Ținând cont de prioritățile evoluției județului Bihor, s-au făcut următoarele propuneri pe domenii de activitate:

A. Cultură
Organizarea unui eveniment cultural, de importanță națională, europeană. S-au făcut următoarele propuneri:
– târg internațional de conținut, pentru: carte, film, muzică, teatru, gaming, advertising, târg cu frecvență anuală, care să adune creatori de conținut din toată lumea propunere Dorel Puchianu
– deschiderea anului universitar, sau cursul festiv să fie organizat în comun de universitățile din Oradea, în centrul orașului Oradea – ca semnal că Oradea este un oraș universitar.
– organizarea unor manifestări inter-etnice în principalele zone ale Bihorului, cu finalitatea unui festival de amploare la Oradea.

Constantin BUNGĂU a menționat că trebuie să fie luate în calcul și evenimentele culturale ce sunt deja organizate, având tradiție de ani buni.

Florin BIRTA a cerut ca propunerile memorandiștilor să fie înaintate către Municipalitatea Oradea, iar acelea care vor prezenta interes, vor fi susținute și incluse în ciclul de evenimente ale Primăriei Oradea.

B. Învățământ
Implementarea învățământului dual. S-a propus:
– dezvoltarea unui centru de învățământ dual la Beiuș;
Rectorul Universității, Constantin BUNGĂU, a făcut o scurtă prezentare a evoluției proiectului, Parc Științific și Tehnologic MED-TECH, desfășurat împreună cu Consiliul Județean Bihor. Până acum , evoluția este încurajatoare.
– referitor la Casa de Cultură a Studenților, sunt studiate variante de amplasare. Sunt excluse locații de la periferia orașului Oradea;
– la fel și realizarea Casei Intelectualilor, va fi în strânsă colaborare cu instituții importante ale județului și muncipiului Oradea.

C. Culte
Memorandistul Daniel BURTIC, a prezentat stadiul în care se află modificarea art.48, al.1 din Constituția României, legat de Familie.

D. Sănătate
Constantin Jurcă a vorbit despre implicarea Clusterului Zepher, al cărui membru este, în reabilitarea energetică a spitalului Gavril Curteanu și al Spitalului Județean Staționar II.

E. Infrastructura rutieră
Invitat special al întrunirii, Vasile FONOAGE, președintele Comisiei Naționale Transport și Infrastructură rutieră a Uniunii Naționale a Patronatului Român (UNPR), a prezentat stadiul evoluției obiectivelor:
– drumul Apusenilor;
– centurile pentru localitățile Beiuș, Ștei, Aleșd, Salonta;
– DN 76;
– tronsonul Autostrăzii Transilvania – Borș-Suplacu de Barcău.
De menționat că reprezentanți ai memorandiștilor au participat, în luna octombrie, la o acțiune “pro Autostrada Transilvania”. Urmare a acestei acțiuni, conducerea CNAIR a acceptat o întrevedere, la începutul anului 2018, cu reprezentanții Federației Patronilor Bihor (FPB) și ai Uniunii Naționale a Patronatului Român (UNPR).

F. Turism
– se studiază posibilitatea omologării zonelor și regiunilor turistice ale Bihorului, cu scopul integrării în politica europeană de acordare a finanțărilor nerambursabile specifice.

G. Industrie, eficiență energetică
Pentru a afla stadiul în care se află construcția parcurilor industriale din Tileagd, Beiuș, Săcueni, Valea lui Mihai, sunt așteptate pozițiile Consiliului Județean, căruia i-a fost trimisă o adresă. Realizarea acestor parcuri va fi susținută în totalitate de către memorandiști.

I. Mediul de afaceri
Există un concept la care se lucrează privind crearea unui centru de excelență pentru promovarea internațională a afacerilor din regiunea N-V.

Federația Patronilor Bihor lucrează la un astfel de concept și-l va dezbate cu toate organizațiile patronale și asociațiile profesionale din județ.

J. Sport
Gyula ZATYKO a subliniat colaborarea dintre Primăria Oradea, cea care oferă terenul, și Consiliul Județean, cel care se ocupă de obținerea finanțării pentru realizarea Sălii Polivalente de 5.000 de locuri.

Dan MATEI, prin reprezentantul său la întrunire, a transmis cât de important este ca reabilitarea stadionului “Tineretului” să fie realizată, acesta reprezentând un centru nodal pentru sportul bihorean.

Ioan LUCIAN a vorbit despre relansarea fotbalului bihorean prin înființarea unei Academii de Fotbal în care să fi implicate mai multe instituții și mediul de afaceri.

Primarul Beiușului s-a oferit, ca parte a acestui proiect, prin baza sportivă existentă la Beiuș să participe la realizarea Academiei. Construirea unui stadion modern de 15.000 de locuri la Oradea ar fi consecința activităților academiei, care ar lansa, în primul rând, talentele autohtone spre marea performanță.

Memorandiștii au stabilit că următoarea întâlnire se va realiza în 16 iunie 2018, fiind făcute 3 propuneri pentru locul de desfășurare a evenimentului: Primăria Beiuș, Universitatea Oradea, Universitatea Agora.

Prin vot, s-a stabilit că întrunirea aniversară (1 an de la semnare) se va realiza la Universitatea Oradea, urmând ca în iarnă, întâlnirea să fie organizată la Beiuș, în cadrul festivităților legate de Centenarul Unirii.

IMG_5154