În data de 20 Noiembrie 2018, delegația UNPR condusă de președintele Ioan LUCIAN,  din care au făcut parte D-l Constatin JURCĂ Vicepreședinte UNPR, D-l Vasile Fonoage Președinte Comisia Transport Infrastructură Construcții, D-l Dorel PUCHIANU Președinte Comisia Fonduri Europene si D-l Gelu BARNA consilier,  s-a întâlnit la Budapesta, cu noul președinte al VOSZ, D-l Tibor TOLNAY.

Semnatare a unui acord de Parteneriat în anul 2015, cele două confederații patronale din Ungaria si România, au conlucrat în acești ani pentru revitalizarea activităților comune, dintre mediile de afaceri din România și Ungaria, realizarea cea mai importantă fiind un proiect transfrontalier de 2,8 milioane de euro, care presupune construirea unui centru transfrontalier de instruire a tinerilor în meserii deficitare, folosind realitatea augmentată.

De asemenea , cele doua confederații au reușit să atragă într-un parteneriat, cele mai importante confederații patronale din Polonia si Slovacia, astfel că, în luna februarie 2018, la Cluj-Napoca, s-au semnat documentele de constituire a unei alianțe confederativ- patronale a țărilor est-europene.

Discuțiile purtate între cele două conduceri UNPR si VOSZ, s-au axat pe câteva problematici importante, cum ar fi:

  1. Realizarea unor proiecte comune pe fonduri nerambursabile, pe programe dedicate mediilor de afaceri
  • Danube Black Sea
  • Horizont 2020
  • Erasmus
  • Innovation Norway
  1. Conjugarea eforturilor pentru dezvoltarea comună a mediilor de afaceri din zona transfrontalieră Româno-Ungară
  2. Fructificarea cât mai eficientă a câmpului relațional de afaceri pe care cele patru confederații patronale din Ungaria, România, Polonia, Slovacia le au , în folosul companiilor membre și realizarea unui platforme de comunicare în afaceri între cele patru țări.

S-a realizat o agendă de lucru pe care comisia mixtă UNPR- VOSZ o va pune în practică începând de săptămâna viitoare.

 IMG_7276

 

Biroul de Presă

Uniunea Națională a Patronatul Român