Organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect achiziţia publică de Servicii de agenţii de turism (transport +cazare +masă) în cadrul proiectului Improving the European Rivers Water Quality through Smart Water Management Policies (BIGDATA 4RIVERS), din cadrul programului INTERREG EUROPE apelul 4 din 2018.

UNIUNEA NAŢIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN  informează operatorii economici că intenţionează să achiziţioneze direct serviciile menţionate mai sus şi îi invită să depună ofertă la achiziţia directă organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect: Servicii de agenţii de turism (transport+cazare+masă) în cadrul proiectului Improving the European Rivers Water Quality through Smart Water Management Policies (BIGDATA 4RIVERS), din cadrul programului INTERREG EUROPE apelul 4 din 2018.
Valoarea estimată a contractului este 23100 Euro fără TVA (109725 lei, la un curs mediu euro-leu de 4,75 lei pentru 1 Euro).

 

Ofertele se vor trimite pe adresa de e-mail unpr@unpr.ro, până la data de 23.07.2019 ora limită 11:00.

În urma aplicării criteriului de atribuire, urmare comunicării, oferta declarată câştigătoare, va fi încărcată în Catalogul de produse/ servicii/ lucrari cu notificarea autorităţii contractante prin transmiterea unui e-mail pe adresa unpr@unpr.ro, în care se va specifica denumirea societăţii şi codul poziţiei din catalog, aferent achiziţiei de care sunteţi interesat.

În catalogul produse/servicii/lucrări din SEAP vor fi consultate următorul coduri CPV: 63510000-7 – Servicii de agentii de turism si servicii conexe (Rev.2).

Oferta transmisă autorităţii contractante va cuprinde:
– servicii de turism (transport+cazare+masă) pentru 2 (două) persoane/2 (două) zile în următoarele ţări: Grecia, Suedia, Franţa, Lituania, Portugalia, Belgia (Bruxelles);
– servicii de turism (transport+cazare+masă) pentru 2 (două) persoane/5 (cinci) zile în următoarele ţări: Portugalia, Spania;
– servicii de turism (transport+cazare+masă) pentru 1 (una) persoane/1 (una) zile în următoarele ţări: Belgia (Bruxelles) – 3 deplasări.

Ofertantul are obligaţia de a depune informaţii cu privire la partea/părţile din contract pe care are eventual, intenţia să te subcontracteze, dacă este cazul, precum şi acordul de subcontractare. Acordul de subcontractare va contine cel putin urmatoarele informaţii: procent, partea din contract care
urmează a fi subcontractat valoarea şi specificarea în ciar a produselor ce urmează a fi furnizate în baza acordului de subcontractare.

Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut în lei, fără T.V.A.

Valabilitatea ofertei: 90 zile calendaristice.

Scopul acestui anunţ este acela de a determina operatorii economici să-şi înscrie ofertele de preţ în catalogul electronic, astfel încât la data demarării achiziţiei directe şi a verificării catalogului electronic autoritatea contractantă să fi întreprins toate demersurile pentru a se asigura că sunt operatori înscrişi în catalogul electronic, care să-i satisfacă necesitatea de produse/servicii/lucrări. Ulterior publicării prezentului anunţ autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 43 – 46 din HG nr. 395/2016.

Achizitorul are deplină decizie în selectarea ofertantului câştigător, fără a fi obligat să prezinte justificări celorlalţi ofertanţi. Prezentei achiziţii nu îi sunt aplicabile prevederile privind rezolvarea contestaţiilor de către CNSC, achiziţia directă nefiind o procedură de atribuire a unui contract de achiziţie publică. Cu prestatorul selectat se va incheia contract de servicii.

Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți. Ofertantul câștigător se va prezenta la sediul autorității contractante, după notificarea referitoare la atribuirea contractului, în vederea semnării acestuia. Contractul intră în vigoare la data semnării sale de către ambele părți. Termenul de prestare a serviciilor este pe o perioadă de maxim 3 ani de la data semnării contractului de ambele părţi. Serviciile se vor presta  în urma transmiterii unor comenzi ferme din partea autorităţii contractante. Plata serviciilor prestate se va face cu OP în termen de maxim 30 zile de la data primirii facturii de la prestator, în baza recepţiei, fără observaţii, a serviciilor prestate.