Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 3. Locuri de munca pentru toti

Titlul proiectului: „Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român sprijinǎ compețentele”

Contract de finanțare nr. POCU/464/3/12/128886

ANUNŢ – ACHIZITIE DIRECTĂ:

Achiziţionarea Echipamente IT

  1. Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român, cu sediul în Bucureşti, Soseaua Alexandriei, nr. 197, cladirea C2, spatiul 3, sector 5, tel. 0359 410 243, intentionează să achiziționeze, prin „Achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, echipamente IT, în cadrul proiectului “ Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român sprijinǎ compețentele” finanțat prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.
  2. Persoana de contact: Ioan LUCIAN
  3. Obiectul achizitiei:

Lap-top ecran minim 15’’ – 8 bucati

Multifunctionala laser color

  1. Cod CPV:

30213100-6

39121000-6

  1. Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman
  2. Prestarea si Livrarea: Livrarea produselor se va face in Oradea sau Baia Mare in locatii care vor fi comunicate prestatorului ulterior semnarii contractului de achizitie
  3. Termenul de livrare: până cel tarziu 10.12.2019, ora 16:00
  4. Valoarea estimata: 60.480 lei fara TVA
  5. Clarificări față de invitația de participare:

Solicitările de clarificări pot fi transmise de operatorii economici interesați la adresa de e-mail unpr@unpr.ro sau până cel mai târziu la 06.12.2019, ora 16:00.

  1. Documente de participare: Caietul de sarcini si formularele aferente pot fi solicitate la adresa de email:unpr@unpr.ro sau descarcate de pe site-ul www.unpr.ro

 

Manger de proiect

Lucian Ioan