Uniunea Națională a Patronatului Român va demara în data de 02.12.2020 programul de formare Eficiență energetică pentru prima serie de cursanți în cadrul proiectului „Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român Sprijinǎ Competențele” proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Astfel, va demara un program de formare pentru un numǎr de 19 de angajați a unor firme din județele Maramureș și Satu Mare care activeazǎ în domenii identificate conform SNC și SNCDI în Regiunea Nord-Vest.
Prin participarea la programele de formare angajații își vor îmbunătăți competențele asupra utilizării TIC, a creșterii eficienței energetice și respectiv, cele sociale și civice. De asemenea, aceștia vor dobândi și un certificat de calificare în meseria de „Lucrător în electronică și automatizări”.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Mai multe informații puteți obține la adresa de email: proiectefpc@gmail.com