În atenţia domnului: PRIM-MINISTRU FLORIN VASILE CÎȚU
                                                                        MINISTRU CLAUDIU NĂSUI
                Ref. la: Suplimentarea Măsurii 3 – “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor”,
                instituită prin OUG nr. 130 din 31.07.2020, cu completările și modificările ulterioare.

      Uniunea Naţională a Patronatului Român (U.N.P.R.) constituită ca organizaţie neguvernamentală, nonprofit, fără caracter politic, a fost înfiinţată în anul 1991, fiind prima Confederaţie patronală înregistrată în România, după Revoluție. U.N.P.R. se prezintă astăzi drept cea mai activă şi dinamica confederaţie patronală din România, fiind prezentă în 21 de judeţe ale ţării, cu peste 1000 de membri activi.

      Având în vedere următoarele două aspecte esenţiale:

     – faptul că, scopul U.N.P.R. este de a reprezenta, promova şi apăra interesele membrilor săi, în mod deosebit, al companiilor ce fac parte din categoria întreprinderilor mici şi mijlocii,

     – faptul că, fondurile nerambursabile constituie un capitol pe care U.N.P.R. îl tratează cu cea mai mare responsabilitate, fiind un exemplu prin proiectele pe care le-au realizat membri săi, demn de urmat şi mobilizator în acelaşi timp, ca urmare a publicării în data de 02.02.2021, a listelor aplicanților înscriși în cadrul măsurii 3 – “Granturi pentru investiții acordate IMMurilor”, instituită prin O.U.G. nr. 130 din 31.07.2020, cu completările și modificările ulterioare, conţinând 27.736 de firme şi a unei prime analize efectuate asupra acestor liste, din care a reieşit faptul că din toţi aceşti aplicanţi, doar 3.578 de companii ar fi pe poziţii finanţabile, conducerea U.N.P.R. a întreprins o serie de consultări la nivel naţional, cu membri săi, prin intermediul Comisiei Fondurilor Europene, activ implicată în identificarea nevoilor la nivel de piaţă, conturând prezenta adresă referitoare la necesitatea suplimentării fondurilor aferente Măsurii 3 – “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor”.

    Astfel, în contextul existenţei unui aflux foarte mare de proiecte şi al depăşirii substanţiale a alocărilor financiare în cadrul tuturor regiunilor, respectiv:

  •  Regiunea Bucuresti-Ilfov: 530 firme precalificate din 3130 firme care au aplicat
  •  Regiunea Centru (Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu): 416 firme precalificate din 3897 firme care au aplicat
  •  Regiunea Nord-Est (Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui): 533 firme precalificate din 3637 firme care au aplicat
  •  Regiunea Nord-Vest (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu-Mare, Sălaj): 436 firme precalificate din 5196 firme care au aplicat
  •  Regiunea Sud-Est (Brăila, Buzău, Constantă, Galaţi, Tulcea, Vrancea): 440 firme precalificate din 3150 firme care au aplicat
  •  Regiunea Sud-Muntenia (Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman): 483 firme precalificate din 3683 firme care au aplicat
  •  Regiunea Sud-Vest Oltenia (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea): 364 firme precalificate din 2521 firme care au aplicat
  •  Regiunea Vest (Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş): 376 firme precalificate din 2522 firme care au aplicat

Venim în întâmpinarea dumneavoastră cu prezenta adresa, pentru a sublinia necesitatea absolută a suplimentării bugetului aferent acestui apel şi totodată, cu propunerea de a accepta la finanţare toate proiectele ce deţin punctajul maxim de 100 de puncte. În vederea susţinerii solicitării noastre, vă rugăm să aveţi în vedere argumentele expuse în cele ce urmează.

Astfel, măsura de “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” a fost aprobată în cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările și modificările ulterioare. După cum prevede Procedura de implementare a măsurii, obiectivul principal al schemei de ajutor de stat îl constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate (P.O.C.) 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă. Aşadar, această măsură ar fi trebuit să fie una salvatoare pentru multe societăţi din mediul de afaceri românesc, care şi-au pus speranţa în aceste fonduri şi care trebuie a fi suplimentate pentru a răspunde nevoilor firmelor, care cu adevărat au nevoie de aceste finanţări. Sesiunea de înscrieri pentru obţinerea acestor ajutoare de stat cuprinse între 50.000 euro şi 200.000 de euro pentru investiţii destinate I.M.M.-urilor, pentru redresarea din criza pandemică cu COVID-19, a fost activă începând cu data de 03.12.2020, ora 10:00 şi până în 29.01.2021, la ora 20:00, timp în care s-au înscris 27.736 de aplicanţi.

Cu toate că traversam o perioadă de criză, concurenţa pe acest apel de proiecte a fost una acerbă, tocmai pentru că majoritatea firmelor au nevoie certă de finanţare. În aceste vremuri, în contextul conjuncturii economice actuale, a imenselor incertitudini şi a instabilităţii profunde, generate de pandemia cu COVID 19, în care mentalităţile şi întregul sistem de valori se modifică, este obligatorie adaptarea la noile tendinţe pentru a supravieţui. Anterior pandemiei cu Covid-19, companiile din România beneficiau de finanţări din fonduri nerambursabile sub incidenţa unor programe în cadrul cărora aportul propriu / cofinanţarea necesară era în general de până la 30% pentru investiţii pe anumite programe, făcând excepţie întreprinderile mijlocii care puteau deţine un aport propriu de 40%. Pentru a susţine companiile într-o perioadă de criză, se instituie măsură de “Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor”, care impune o cofinanţare standard de min. 30% pentru regiunea Bucureşti – Ilfov şi de min. 15% pentru restul regiunilor ţării şi care mai mult constituie un criteriu de punctaj în cuprinsul Grilei de evaluare tehnică şi financiară, care practic, impune o cofinanţare de min. 45% pentru regiunea Bucureşti – Ilfov şi de min. 35% pentru restul regiunilor ţării, pentru a putea tinde spre obţinerea punctajului maxim de 100 puncte, absolut necesar pentru creşterea şanselor obţinerii finanţării.

Mai mult decât atât, primul criteriu în departajarea proiectelor cu punctaje egale, îl constituie tot aportul propriu, pentru care nu se stabileşte însă, nicio limită maximala. Prin această metodă s-a creat o competiţie artificială, pe un program menit să ajute I.M.M.-urile în a ieşi din criză, unde societăţile disperate să obţină fonduri nerambursabile au licitat şi s-au văzut nevoite să-şi asume contribuţii proprii crescute, în condiţiile în care pentru majoritatea, vremurile sunt foarte grele. Ca strategie, antreprenorii cu
experiență au așteaptat până în ultimele zile ale sesiunii de depunere, pentru a vedea cât de mare este concurența la ajutoarele de stat, ca să se orienteze spre a supralicita aportul propriu la investiție.

Dintre cei 27.736 de aplicanţi, în ultima săptămână au fost depuse 18.253 de proiecte, adică două treimi din numărul total al aplicanţilor. Vă rugăm aşadar, să consultaţi diagrama de mai jos.

Practic, ÎN ULTIMELE 5 ZILE S-AU DEPUS, LA NIVEL NAȚIONAL, 82,7% DINTRE PROIECTELE CÂȘTIGĂTOARE, dovedind astfel o concentrare foarte mare pe finalul sesiunii de depunere a proiectelor. Acest fenomen în „săptămâna de foc” a acestui apel, respectiv în ultima săptămână a sesiunii de înscriere a proiectelor, poate reliefa chiar şi o eventuală scurgere de informaţii despre valoarea cererilor depuse, fapt ce ar putea avea consecinţe grave.

Astfel, firmele au ajuns să-şi asume cofinanţări cât mai mari, din dorinţa certa de a-şi creşte şansele de reuşită în obţinerea finanţării, tocmai pentru că investiţiile respective,
pentru foarte multe societăţi sunt vitale.
Pentru a evita fenomenul în care NU vor fi sprijinite firmele care chiar au nevoie de suport pentru menţinere şi care au fost afectate de criză şi care nu au avut posibilitatea de a contribui cu mai mult de 35%, este imperios a se suplimenta bugetul acestui apel de finanţare pentru proiectele cu punctaj maxim de 100 de puncte, tocmai în vederea îndeplinirii obiectivului principal al acestei scheme de ajutor de stat, respectiv:

  • acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă.

Având în vedere faptul că, în momentul de faţă, cofinanţarea proiectelor ce se încadrează în limita bugetului actual disponibil pentru acest apel, este de 694,017,820.76 euro, în cazul în care dispuneţi suplimentarea bugetului pentru toate proiectele cu punctaj maxim de 100 de puncte, valoarea cofinanţărilor va fi de 2,391,998,380.91 euro. Ţinând cont de situaţia creată, vă rugăm să dispuneţi toate măsurile necesare şi să
realizaţi toate demersurile în vederea suplimentarii bugetului măsurii 3, având în vedere faptul că, I.M.M.-urile constituie motorul economiei româneşti, iar susţinerea lor este esenţială, cu atât mai mult cu cât, cererea existentă în piaţă pentru obţinerea acestor finanţări, este una substanţială, ce probează nevoia reală a acestor firme.

Este inadmisibil ca în contextul crizei actuale, să ajungă să fie finanţaţi doar aproximativ 13% din aplicanţii înscrişi, iar restul, care deţin o nevoie mult mai acută de finanţare să nu fie sprijiniţi. De
asemenea, ţinând cont de gradul de absorbţie al fondurilor europene, acestea vor contribui în mod imediat şi consistent asupra tuturor indicatorilor, ridicând nivelul absorbţiei. În plus, proiectele vor avea un impact economic semnificativ pe termen mediu şi lung, existând un important efect de levier pentru fiecare leu investit. În consecinţă, vă propunem suplimentarea alocării financiare pentru toate proiectele cu punctaj maxim de 100 de puncte, cu atât mai mult cu cât încă din 2020, s-a vehiculat ideea unor fonduri suplimentare pentru aceasta măsura 3, de “Granturi pentru investiții acordate IMMurilor”, în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (P.N.R.R.). În speranţa că, în aceste momente de criză, se realizează necesitatea sprijinirii firmelor româneşti, suntem convinşi că veţi face toate demersurile pentru a suplimenta bugetul acestui apel şi veţi reuşi să identificaţi fondurile necesare, vă mulţumim şi vă rugăm să acordaţi o rezoluţie în acest sens, cât mai curând.

Birou de presa UNPR