UNPR finalizează în data de 24.05.2021

Cursul de calificare   Lucrător electronică automatizări pentru  seria 2 de cursanți

 

Uniunea Națională a Patronatului Român finalizează în data de 24.05.2021 programul de formare Lucrător electronică automatizări pentru prima serie de cursanți în cadrul proiectului „Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român Sprijinǎ Competențele” proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Astfel, vor absolvi un număr de 25 de angajați a unor firme din județele Sălaj și Cluj Napoca  care activeazǎ în domenii identificate conform SNC și SNCDI în Regiunea Nord-Vest.

Prin participarea la programele de formare angajații își vor îmbunătăți competențele asupra utilizării TIC, a creșterii eficienței energetice și respectiv, cele sociale și civice. De asemenea, aceștia vor dobândi și un certificat de calificare în meseria de „Lucrător în electronică și automatizări” la examenul ce se va desfășura în data de 24.05.2021.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European  prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

Mai multe informații puteți obține la adresa de email: proiectefpc@gmail.com