UNPR demareaza în data de 02.06.2021 Cursul de calificare Lucrător electronică automatizări pentru seria 3 si seria 4 de cursanți Uniunea Națională a Patronatului Român demarează în data de 02.06.2021 programul de formare Lucrător electronică automatizări pentru seria 3 si seria 4 de cursanți în cadrul proiectului „Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român Sprijinǎ Competențele” proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Astfel, vor participa un număr de 36 de angajați a firmei Eaton Productie SRL Farcasa din județul Maremures care activeazǎ în domenii identificate conform SNC și SNCDI în Regiunea
Nord-Vest. Prin participarea la programele de formare angajații își vor îmbunătăți competențele asupra utilizării TIC, a creșterii eficienței energetice și respectiv, cele sociale și civice. De
asemenea, aceștia vor dobândi și un certificat de calificare în meseria de „Lucrător în electronică și automatizări” la examenul ce se va desfășura luna iulei 2021
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Mai multe informații puteți obține la adresa de email: proiectefpc@gmail.com