UNPR finalizeaza în data de 30.07.2021Cursul de calificare Lucrător electronică automatizări pentru seria 3 si seria 4 de cursanți

Uniunea Națională a Patronatului Român finalizează în data de 30.07.2021 programul de formare Lucrător electronică automatizări pentru seria 3 si seria 4 de cursanți în cadrul
proiectului „Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român Sprijinǎ Competențele” proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.
Astfel, la examen vor participa un număr de 36 de angajați ai firmei Eaton Productie SRL Farcasa din județul Maremures care activeazǎ în domenii identificate conform SNC și SNCDI în
Regiunea Nord-Vest.

Prin participarea la programele de formare angajații își vor îmbunătăți competențele asupra utilizării TIC, a creșterii eficienței energetice și respectiv, cele sociale și civice cursuri care
se vor derula in perioada august – septembrie 2021.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Mai multe informații puteți obține la adresa de email: proiectefpc@gmail.com