INVITAȚIE

Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român împreunǎ cu partenerii SC SOV Consulting SRL, SC Clemon SRL și SC Hexalina COM SRL are plăcerea de a vă invita la Conferința de încheiere a proiectului” „Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român Sprijinǎ Competențele” proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul  Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului a fost: „Îmbunǎtǎțirea nivelului de competențe profesionale și socio-personale pentru 326 persoane din Regiunea Nord Vest (Județele Cluj, Maramures, Satu Mare, Bihor, Sǎlaj, Bistrița-Nǎsǎud) angajați în întreprinderi care activeazǎ în domeniile identificate conform SNC și SNCDI. Totodatǎ a fost vizatǎ creșterea capacitǎții a 36 de întreprinderi (IMM-uri), care activeazǎ în domeniile SNC și SNCDI, de a derula programe de învǎțare, din care cel puțin 3 vor introduce programe de învǎțare la locul de muncǎ la 6 luni dupǎ finalizarea sprijinului.”

Obiectivele specifice au vizat formarea profesionalǎ a 326 de angajați din Regiunea de NV pentru a-și îmbunǎtǎți competențele asupra utilizǎrii TIC, s-a urmărit creșterea eficienței energetice și respectiv cele sociale și civice, dar și calificarea într-una din meseriile specifice domeniilor de activitate ale angajatorului. Dasemenea angajatorii, 36 de intreprinderi care activeazǎ în domeniile identificate conform SNC si SNCDI din Regiunea
Nord-Vest, au beneficiat de servicii specializate de sprijin pentru creșterea capacitǎții a de a implementa programe de formare la locul de muncǎ.

La conferința de închidere vom prezenta rezultatele proiectului nostru și modul în care s-au obținut aceste rezultate. Conferința va avea loc luni, 13 septembrie 2021, în format online, începând cu ora 16:00. Link-ul de logare pentru participanți este:

https://us02web.zoom.us/j/87457037374?pwd=VTNhaFVDSVU3eVB5UGluZnVHZWJ4Zz09

 

Agenda

15.30 – 16.00  Înregistrarea participanţilor  – Organizator
16.00 – 16.10  Prezentarea aplicantului și invitaților Președinte UNPR– Lucian Ioan
16.10 – 16.20  Prezentarea rezultatelor proiectului« Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român
Sprijinǎ Competențele » Manager de proiect – Iftime Florențiu
16. 20 – 16.30 Informații despre grupul tinta al proiectului Coordonator partener 2 – Cupșenar Rareș
16.30 – 16.40  Formarea profesionalǎ în cadrul proiectului Coordonator partener 3 – Herțeg Ioan
16.40 – 16.50  Intervenţii ale invitaților
16.50 – 17.00  Închiderea conferinței

Cu stimă,
Manager de proiect
Iftime Florențiu
pentru relatii suplimentare: tel. 0770 385 598