Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român încheie în data de 15.09.2021

Proiectul: „Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român Sprijinǎ Competențele”

POCU/464/3/12/128886

 

Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român împreunǎ cu partenerii SC SOV Consulting SRL, SC Clemon SRL și SC Hexalina COM SRL au implementat proiectul „Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român Sprijinǎ Competențele”  proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului a fost: „Îmbunǎtǎțirea nivelului de competențe profesionale și socio-personale pentru 326 persoane din Regiunea Nord Vest (Județele Cluj, Maramures, Satu Mare, Bihor, Sǎlaj, Bistrița-Nǎsǎud) angajați în întreprinderi care activeazǎ în domeniile identificate conform SNC și SNCDI. Totodatǎ este vizatǎ creșterea capacitǎții a 36 de întreprinderi (IMM-uri), care activeazǎ în domeniile SNC și SNCDI, de a derula programe de învǎțare, din care cel puțin 3 vor introduce programe de învǎțare la locul de muncǎ la 6 luni dupǎ finalizarea sprijinului”.

Obiectivele specifice au fost îndeplinite prin obținerea si  depasirea rezultatelor propuse astfel:

–  328 Angajati au beneficiat de programe de formare îmbunǎtǎțindu-și competentele informatice, sociale si civice si referitoare la eficiența energeticǎ -(INDICATOR 4S36) din care 33 (minim 10% din INDICATOR 4S36) angajati varstnici (55-64 de ani)  fațǎ de 326 propuși prin proiect;
–  322 Persoane au dobândit o calificare în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligenta aferente SNC/SNCDI la încetarea calitatii de participant (minim 10% din INDICATOR 4S36) din care 33 angajati varstnici (55-64 de ani)  –  fata de 294 propusi prin proiect;
– 36 Întreprinderi sprijinite – IMM-uri (INDICATOR 4S17);
– 3 Întreprinderi au introdus programe de învatare la locul de munca, la 6 luni dupa finalizarea sprijinului – IMM-uri (INDICATOR 4S35)

Proiectul a fost implementat în perioada 21.10.2019 – 15.09.2021 și a  beneficiat de un Buget total de 4.326.391,70 lei din care Valoarea cofinanțǎrii din bugetul național a fost de – 626.177,45 lei iar  Valoarea cofinanțării UE: 3.548.339.04 lei

Proiect cofinanțat din Fondul Social European  prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

www.unpr.ro

Manager de proiect: Iftime Florentiu