Obiectivul general al proiectului a fost  ”Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și socio – personale pentru 326 persoane din Regiunea Nord Vest (Județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bihor, Sălaj și Bistrița Năsăud) angajați în întreprinderi care activează în domeniile identificate conform SNC și SNCDI. Totodată, a fost vizată creșterea capacității a 36 de întreprinderi (IMM-uri), care activează în domeniile SNC și SNCDI, de a derula programe de învățare, din care cel puțin 3 vor introduce programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului.”

Prezentare PPT

Obiectivele specifice au vizat formarea profesională a 326 de angajați din Regiunea de NV pentru a-și îmbunătăți competențele asupra utilizării TIC (tehnologia informației și comunicațiilor), a creșterii eficienței energetice și respectiv cele sociale și civice, dar și prin calificarea într-una din meseriile specifice domeniilor de activitate ale angajatorului.

De asemenea, angajatorii, 36 de întreprinderi care activează în domeniile identificate conform SNC și SNCDI din Regiunea Nord-Vest, au beneficiat de servicii specializate de sprijin pentru creșterea capacității de a implementa programe de formare la locul de muncă.

Valoarea totală a proiectului (lei):  4.326.391.70

Valoare cofinanțării UE (lei): 3.548.339.04.

Proiectul a fost implementat în județele Maramureș, Sălaj, Satu Mare.

Angajații implicați în proiect au provenit de la întreprinderile din regiunea Nord Vest.

Cursanții au fost organizați în  16 grupe.

S-au înregistrat 320 absolvenți în total, din care :

 • 80 absolvenți pentru cursul de calificare .
 • 240 absolvenți pentru cursurile de competențe.

Din cele 12 grupe de competențe transversale:

 • 4 Grupe – Competente sociale și civice
 • 4 grupe – Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere
 • 4 Grupe – Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie

UNPR – Uniunea Națională a Patronatului Român este furnizor de formare profesională autorizat pentru programe de formare de tip calificare și pentru programe de formare profesională de tip specializare.

UNPR a  desfășurat activități, după cum urmează:

-cursuri de calificare pentru Lucrător în electronică, automatizări

-cursuri de specializare pentru diverse competențe transversale:

 • Competențe sociale și civice
 • Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere
 • Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie

Cursurile au fost organizate pe 4 grupe, din care:

 • 1 curs de calificare pentru Lucrător în electronică, automatizări
 • 1 curs Competențe sociale și civice
 • 1 curs Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere
 • 1 curs Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie

S-a înregistrat următorul nr. de absolvenți:

– 78 absolvenți pentru cursul de calificare

– 79 absolvenți pentru cursul de competență.

Cursurile s-au organizat în format clasic și online .

Cursurile de competențe transversale s-au desfășurat cu preponderență în sistem online

Cursurile de calificare s-au desfășurat doar în sistem classic, la sala de curs , orele de practică defășurându-se în locații unde s-au asigurat condițiile pentru îndeplinirea criteriilor și a condițiilor pentru dobândirea competențelor.

Au fost cursuri care s-au organizat în sistem clasic și cursuri care s-au organizat în sistem online.

 • cursuri de calificare pentru ocupația: ”Lucrător în electronică, automatizări” , pentru care s-au eliberat Certificate de calificare, certificate cu regim special, conform Normelor metodologice aferente Legii 129/2000 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Cod Ocupația Sistem Locația Perioada de desfășurare Data examenului Nr absolvenți
4 LEA 1 Clasic Satu Mare 15.01-16.04.2021 19.04.2021 17
8 LEA 2 Clasic Zalău 17.03-19.05.2021 24.05.2021 25
9 LEA 3 Clasic MM 02.06.-30.07.2021 30.07.2021 18
10 LEA 4 Clasic MM 02.06.-30.07.2021 30.07.2021 18
Total absolvenți curs calificare LEA 78

 

 • cursuri de specializare pentru care s-au eliberat Certificate de calificare, certificate cu regim special, conform Normelor metodologice aferente Legii 129/2000 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

Cod Competente transversale Sistem de desfășurare Perioada de desfășurare Data examenului Nr absolvenți
1 CSC – Competente sociale și civice Online 03.11 – 12.11.2020 13.11.2020 19
2 4 Online 17.11 – 26.11.2020 26.11.2020 19
3 Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie – (S-a abordat tema Eficiență energetică) Online 02.12 -10.12.2020 10.12.2020 19
5 “Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie” – (S-a abordat tema Eficiență energetică) Online 03.02 – 12.02.2021 15.02.2021 25
6 Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere Online 16.02-24.02.2021 25.02.2021 25
7 Competente sociale și civice Online 01.03-10.03.2021 11.03.2021 25
11 Competente soci12 ale și civice Online 02.08-12.08.2021 12.08.2021 18
12 Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere Online 02.08-12.08.2021 12.08.2021 18
13 Competente sociale și civice Online 12.08 – 20.08.2021 23.08.2021 18
14 Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere Online 12.08 – 20.08.2021 23.08.2021 18
15 Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie– (S-a abordat tema Eficiență energetică) Online 23.08 – 08.09.2021 08.09.2021 18
16 Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie– (S-a abordat tema Eficiență energetică) Online 24.08.-09.09.2021 09.09.2021 18
TOTAL cursuri specializare pentru competențe transversale 240

 

ITEM Formator Specialitatea
1 Brașoveanu Teodora Competențe sociale și civice
2 Blaj Stela -Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere

-Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie

3 Markos Tiberiu Lucrător în electronica, automatizări
4 Buză Alin
5 Vulpe Marius
6 Tamașan Cristina
7 Neamt Liviu Ioan
8 Erdei Zoltan
9 Bancos Viorica

 

Promovabilitatea a fost de 100%. Pentru buna organizare a proiectului au fost angajate 33 de persoane, din care 9 formatori.

Pe parcursul activităților specifice realizării sprijinului și consilierii întreprinderilor selectate în vederea dezvoltării și implementării unor programe de formare la locul de muncă adresate angajaților proprii, s-a analizat profund activitatea societăților și s-a implementat, împreună cu administratorii/ asociații acestora cele mai bune măsuri specifice dezvoltării capitalului uman.

Societățile țintă care acționează în domeniile SNC și SNCDI vizate pentru creșterea capacității de a derula programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului au fost selectat din cadrul județului Cluj, având obiecte de activitate dintr-un larg areal economic.

Împreună cu administratorii/ acționarii societăților țintă s-a reușit identificarea celor mai bune variante de dezvoltare a capitalului umane prin punerea în aplicare Planului de dezvoltare operațională, recomandând, totodată și în funcție de necesitățile identificate, pregătirea continuă a resursei umane punând la dispoziția angajatorului informații relevante pe care le-ar putea folosi în scopul perfecționării angajaților.

Societățile abordate sunt:

1.SZEKIBETON SRL

2.BETON FIL SRL

3.BAVOPSILOG SRL

4.DARIELL SRL

5.MUSKATLY SRL

6.PAVAJBOLT SRL

7.C&C LOGISTIC SRL

8.NAVARYS SRL

9.BEN FATTO SRL

Scurtă prezentare a activităților S.C HEXALINA SRL, S.C CLEMON SRL și SOV CONSULTING

S.C HEXALINA S.R.L

Angajații implicați în proiect au provenit de la întreprinderile: STRUCTO TRADING SRL,  ANDREI PINTEA CONSTRUCT SRL, CAS TRADING SRL, FAD 22 SRL, POPA CONSTRUCȚII SRL

CRACIUN EXPERT INSTAL SRL, PRISLEMN SRL, OBERHAUSER SRL, OPO TECHTONIC SRL, OVI-OLI SRL, PIO IMPEX IMPORT EXPORT SRL, SILK CONTACT SRL, DOMUS FOBMOB SRL, LIGHTRINIC PROD COM SRL, RECTICEL SRL, ROMRADA GENERAL TRADING SRL, DRIO FERO SRL, ANACLEO SRL, SCOROPAN STEFAN I.I.

Cursanții au fost organizați în  4 grupe.

Cursurile s-au organizat în format clasic (față în față)

Promovabilitatea a fost de 98,76%

Au fost implicați pentru organizarea cursurilor  14 lectori.

Pentru buna desfășurare a proiectului au fost angajate 6 persoane.

Cele 36 de întreprinderi (IMM-uri) care au derulat programe de învățare la locul de muncă au fost identificate în județele Maramureș, Satu Mare

S.C. CLEMON S.R.L.

Angajații implicați în proiect au provenit de la întreprinderea S.C. KARELIA UPOFLOOR S.R.L.

Cursanții au fost organizați în 4  grupe.

Cursurile s-au organizat în format clasic (față în față)

Promovabilitatea a fost de 100%

Au fost implicați pentru organizarea cursurilor  7 lectori.

Pentru buna desfășurare a proiectului au fost angajate 7 persoane.

Cele 36 de întreprinderi (IMM-uri) care au derulat programe de învățare la locul de muncă au fost identificate în județele Maramureş, Satu Mare, Cluj

SOV CONSULTING

A asigurat 18.256 pachete de hrană pentru cursanți.

În cadrul proiectului au fost făcute achiziții, după cum urmează:

UNPR

Multifuncționale : 4 bucăți

Laptopuri : 8 bucăți

Hexalina

Laptopuri : 4 bucăți

Proiector: 4 bucăți

Ecrane de proiecție: 4 bucăți

Clemon

Multifuncționale : 0 bucăți

Laptopuri : 0 bucăți

SOV Consulting

Multifuncționale : 0 bucăți

Laptopuri : 0 bucăți

Pachete hrană : 18.256