Achiziționarea Echipamente IT

  1. Uniunea Națională a Patronatului Român, cu sediul în Splaiul Independenței, nr. 2k, București, Sector 3, cod postal 040548, intentioneaza sa achizitioneze, prin ”Achizitie directa”, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/19.2016 privind achizițiile publice, echipamente IT, în cadrul proiectului ”DIGICOMP- Competente digitale pentru angajati” finanțat prin Programul Operational Capital Uman 2014- 2020.
  2. Persoana de contact: Lucian Ioan
  3. Obiectul achiziției:  Laptop – 3 bucati
  1. Cod CPV: 30213100-6
  2. Sursa de finantare: Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman
  3. Prestarea si livrarea: Livrarea produselor se va face in Oradea la adresa Piata Emanuil Gojdu 39- 41, Cetate Oradea, Corp C, etaj 2
  4. Valoarea estimate: 10.084,02 lei fara TVA
  5. Clarificari fata de cererea de oferta:

Solicitarile de clarificari pot fi transmise de operatorii economici interresati la adresa de e-mail: unpr@unpr.ro pana cel tarziu la 18.05.2022, ora 10:00 sau la adresa Piata Emanuil Gojdu 39- 41, Cetate Oradea, Corp C, etaj 2

  1. Documente de participare: Cererea de oferta poate fi solicitata la adresa de e-mail: unpr@unpr.ro, sau la adresa Piata Emanuil Gojdu 39- 41, Cetate Oradea, Corp C, etaj 2