Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român împreunǎ cu partenerii ASOCIAȚIA MEGLINE și ASOCIAȚIA „PRO VOCATIE” implementează proiectul „DIGICOMP- Competente digitale pentru angajati”  proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

Valoarea totală a proiectului (lei): 4.821.456,65. Valoarea cofinanțării UE (lei):4.098.238,22. Valoarea cofinantarii din bugetul national (lei) – 723.218,43. Perioada de derulare este de 18 luni.

Obiectivul general al proiectului este: „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și creșterea performanțelor profesionale pentru 320 de angajați în intreprinderi din sectoarele economice cu potențial competitiv, prin furnizarea unor programe de formare în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației și comunicațiilor, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare sustenabilă și a gradului de adaptabilitate a activității la dinamica pieței muncii a Regiunilor Nord-Vest (Bihor, Bistrița Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj) și Vest (Arad, Caraș- Severin, Hunedoara, Timiș).

 

”Obiectivele specifice vizeazǎ furnizarea de programe de formare relevante in domeniul alfabetizării digitale pentr 320 persoane angajate, majorarea numărului de angajați (40 persoane), creșterea sustenabilității a 60 de întreprinderi prin programe de învățare la locul de munca in domeniul alfabetizării digitale/TIC, creșterea gradului de conștientizare a 150 angajatori, crearea unor Parteneriate public/privat  cu scopul responsabilizarii socio-profesionale între entitatile relevante, implementarea principiului dezvoltării durabile, asigurarea protecției mediului, utilizării eficiente a resurselor si imbunatatirea accesibilitatii, utilizării si calitatii TIC.

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020