Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) partener în proiectul european BIGDATA4RIVERS – Improving the European Rivers Quality through Smart Water Management Policies, cofinanțat de Interreg Europe, anunță finalizarea fazei a doua a proiectului: constituirea de Grupuri Consultative Locale prentru Managementul Inteligent al Apelor – WATERLAG.

Proiectul BIGDATA4RIVERS, început în anul 2019 și finalizat la jumătatea acestui an, are ca obiect cooperarea interregională în domeniul eficienței sistemelor de management a apelor, între cei șapte parteneri regionali din Spania, Portugalia, Franța, Suedia, Lituania, România și Grecia. Cooperarea este realizată prin schimbul de cunoștințe și experiențe urmat de adaptarea și aplicarea celor mai bune practici identificate la realitatea fiecărui partener, prin dezvoltarea de planuri de acțiune pentru îmbunătățirea instrumentelor care susțin politicile de management a apelor.

 

Planul de Acțiune propus și realizat de UNPR conține măsura constituirii de Grupuri Consultative Locale – WATERLAG care contribuie semnificativ la valorificarea rezultatelor proiectului și la îmbunătățirea instrumentului de politică în domeniul apelor: Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM). Aceste grupuri integrează reprezentanți ai autorităților locale (regionale), ai mediului academic și a celui de afaceri, precum și și experți în soluții de management a apei, care stabilesc priorități regionale și propun soluții inovative și eficiente.

WATERLAG sunt structuri parteneriale organizate pentru cooperarea regională în domeniul managementului apei și a resurselor de apă. Au rol consultativ, fiind constituite pentru asigurarea consultărilor parteneriale privind stabilirea şi prioritizarea intervenţiilor regionale în domeniul dezvoltării sistemelor de apă, în acord cu obiectivele strategice la nivel European precum și pentru identificarea și evaluarea de soluții și proiecte inovative și lucrează în colaborare cu Autoritatea de Management AM-POIM. Asigură un nivel înalt de cooperare între entitățile private și publice locale (regionale) cu participarea comunităților locale, esențiale pentru o dezvoltare uniformă a teritoriului și implementarea politicilor de gospodărire a apei și sunt un instrument important pentru guvernanța participativă.

WATERLAG formulează puncte de vedere şi propuneri privind orientările strategice tematice, prioritizarea intervenţiilor, alocările financiare indicative aferente, principalii indicatori de rezultat, precum şi modalităţile de      implementare, monitorizare şi evaluare, având în vedere rezultatele evaluărilor de mediu. Propune AM-POIM şi celorlalte autorități din domeniu elementele agreate privind managementul apei și dezvoltarea regională, în scopul includerii acestora în documentele de programare.