PREZENTARE UNPR

UNIUNEA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN

Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) este constituită ca organizație neguvernamentală, nonprofit, fără caracter politic, care cuprinde firme din sectorul privat cu capital integral românesc, mixt sau numai cu capital străin. A fost înființată în anul 1991, fiind prima Confederație patronală înregistrată în România.

UNPR este o uniune de federații patronale, cu patrimoniu propriu și personalitate juridică. În afara filialelor județene, din UNPR mai fac parte și asociațiile profesionale din diverse domenii de activitate, reprezentând ramuri și subramuri ale economiei naționale.

Scopul Uniunii este de a reprezenta, promova și apăra interesele membrilor săi, în mod deosebit al companiilor mici și mijlocii.

Trecând printr-un proces profund de restructurare, UNPR se prezintă azi ca cea mai activă și dinamică confederație patronală din România, fiind prezentă în 24 de județe ale țării cu  companii membre din toate domeniile economice.

Cele 18 comisii asigură prezența reală, profesională a UNPR în mediul de business și nu numai, fiind, practic, laboratoarele în care se nasc strategiile confederației legate de întreaga viață economică, socială, culturală și politică a României.

Cei 30 de ani de existență a UNPR îndreptățesc Uniunea să-și asume rolul de lider al coagulării și dinamizării mișcării patronale din România. De altfel, începând cu luna februarie a anului 2015, conducerea UNPR a demarat un turneu național care să cuprindă toate județele României, în urma căruia se va face o evaluare exactă a mișcării patronale din țara noastră.

Cei 3 prim-vicepreședinți și 10 vicepreședinți ai UNPR răspund de dezvoltarea regională a Confederației, ținând cont de regiunile de dezvoltare conturate în România.

Programul de parteneriate pe care UNPR le-a realizat și le va realiza în continuare cu cele mai importante instituții locale și naționale impun Confederația ca un partener serios, viabil și eficient pentru acestea.

Fondurile europene sunt un capitol pe care UNPR îl tratează cu cea mai mare responsabilitate, fiind un exemplu prin proiectele pe care le-au realizat membrii săi, demn de urmat și mobilizator în același timp.

Acordurile semnate cu Universitatea Tehnică Cluj Napoca, Universitatea Politehnică Timișoara, Universitatea Craiova, Universitatea București, Universitatea Gheorghe Asachi Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T Popa Iași, reprezintă cea mai amplă colaborare dintre mediul universitar și mediul de afaceri din România.

Bogata experiență și zestre de relații internaționale acumulate pe parcursul celor 30 de ani de existență se dorește a fi valorificată în folosul membrilor săi, care doresc să-și extindă portofoliul de afaceri în afara țării. Exemplele cele mai elocvente sunt parteneriatele cu cele mai mari confederații din Ungaria (VOSZ) , Polonia (Employers of Poland), Slovacia (EAES), Germania (BVMW) și Republica Moldova semnate în ultimii 3 ani. Aceste parteneriate au deschis largi perspective tranzacțiilor comerciale între mediile de afaceri din România și aceste țări. De asemenea, UNPR mai are parteneriate internaționale cu Camera de Comerț Japonia-România, Trade Center Taiwan și Camera de Comerț Polonia România.

Mișcarea patronală din România trebuie să ajungă la un alt nivel al evoluției sale, care să impună organizațiile patronale ca parteneri serioși, puternici, reali față de orice instituție și organizație din România.

Asumându-și rolul de lider național al coagulării mișcării patronale din România, UNPR a inițiat la nivel național semnarea Acordului de Parteneriat dintre organizațiile patronale și corpurile profesionale din toate județele țării. 146 de organizații patronale și corpuri profesionale, din 24 de judete, au semnat acest acord, transmitând un semnal clar că mișcarea patronală din Romania cunoaște o amplă coagulare.

UNPR a lansat un proiect, reflectat în Platforma-Program din cadrul Conferinței Naționale organizată în data de 18.03.2016 la Predeal, care să repoziționeze organizațiile patronale în mediul de afaceri din România. Acest proiect este numit UNPR – în primul rând partener!

SCURT ISTORIC

 

Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR) este constituită ca organizație neguvernamentală, nonprofit, fără caracter politic, care cuprinde firme din sectorul privat cu capital integral românesc, mixt sau numai cu capital străin. A fost înființată în anul 1991 cu scopul de a ocroti interesele patronilor mici si mijlocii care activează în domeniul serviciilor, comerțului și producției.

UNPR este o uniune de federații patronale, cu patrimoniu propriu și personalitate juridică. În afara filialelor județene, din UNPR mai fac parte și asociațiile profesionale din diverse domenii de activitate, reprezentând ramuri și subramuri ale economiei naționale.

1992 – a însemnat pentru UNPR inițierea colaborării cu instituția Guvernului, Theodor Stolojan, prim-ministru la acea dată, fiind un receptiv partener de discuții. Totodată, la 17 martie 1992, UNPR a fost admisă în Asociația Mondială a Întreprinzătorilor Mici și Mijlocii. În același an s-au pus bazele unei strânse colaborări cu instituția Camerei de Comerț și Industrie a României și a Municipiului București.

1993 – a deschis relația UNPR cu Sindicatele, prin semnarea unui protocol de colaborare și stabilirea unui program de măsuri care să o susțină. În același timp, UNPR s-a evidențiat printr-o prezență activă la nivelul sferei economice și a societății civile.

Prezența și inițierea a numeroase congrese și conferințe, seminarii de specialitate și evenimente organizate de instituțiile guvernamentale, camere de comerț și ambasade, organisme internaționale, au cristalizat rolul UNPR în susținerea și dezvoltarea mediului de afaceri și implicit a patronatului român.

Perioada 1991 – 2002 a fost o perioadă de căutări și de exprimări eterogene în plan socio-economic, instituția patronală neputând să se manifeste ca un lider de opinie și să fie o speranță pentru patronii români. Motivația unei astfel de situații rezidă din lipsa de fonduri, dar și din imposibilitatea găsirii, la acea dată, a unor persoane competente care să abordeze în mod profesional o astfel de problemă de anvergură națională.

8 iunie 2002 – Uniunea Națională a Patronatului Român a pornit pe un alt drum, cu o nouă conducere și cu noi obiective, mult mai angajante decât până atunci, deschizându-i-se astfel calea spre o nouă cunoaștere de sine și spre un orizont ce îi va întări imaginea de unică instituție patronală menită să apere interesele tuturor celor ce muncesc cu adevărat și contribuie la bunăstarea României.

1 Septembrie 2003 – UNPR a lansat la Palatul Patriarhiei prima carte despre instituția patronală din România, lucrarea intitulată „Dovada că suntem și vom fi”.

06 Ianuarie 2004 – UNPR a semnat, la Sinaia, un protocol de colaborare cu Uniunea Antreprenorilor Privați din Bulgaria (Vuzdrajdane).

15 decembrie 2004 – UNPR a devenit membru partener al Uniunii Întreprinzătorilor Mici și Mijlocii din cadrul Partidului Popular European ( SME Union of EPP).

13 ianuarie 2005 – UNPR a devenit membru partener al Confederației Constructorilor Europeni (European Builders Confederation).

VIZIUNEA UNPR

PLATFORMA PROGRAM UNPR 2020 – 2024

 

UNPR-ul promovează interesele membrilor săi.

 1. Împreună mai puternici și mai eficienți

Derularea afacerilor oricărei companii, indiferent de mărime, este influențată de multe ori de factori externi, ce nu pot fi contracarați în mod singular. UNPR-ul militează pentru unitate în abordarea problemelor majore cu care se confruntă mediul de afaceri.

 1. UNPR – partener respectat al tuturor instituțiilor importante locale și naționale

Venind cu propuneri, soluții, variante reale și concrete privind dezvoltarea mediului de afaceri în colaborare cu instituțiile locale și naționale, UNPR trebuie să-și mențină imaginea unui partener vital pentru acestea.

 1. UNPR – punte de legătură în afaceri, între companiile private din România

Esența existenței companiilor private, membre a UNPR, este afacerea, business-ul. Plecând de la această realitate, UNPR trebuie să facă demersuri care să îi apropie pe oamenii de afaceri din organizație între ei, sau de alte companii din țară, deschizându-le noi orizonturi de business în zone din țară în care nu au ajuns încă.

 1. UNPR – poartă deschisă spre mediile de afaceri din lume

Bogata experiență și zestre de relații internaționale acumulate de UNPR trebuie fructificată în folosul membrilor UNPR care doresc să-și extindă afacerile și în alte țări.

 1. UNPR – exemplu în accesarea fondurilor UE

România va reuși să-și sporească viteza de dezvoltare economică și prin accesarea de fonduri europene, iar UNPR trebuie să fie nu doar un vector de promovare al acestor fonduri, ci chiar un exemplu în realizarea unor proiecte care să slujească mediului de afaceri din România, din fonduri UE.

 1. UNPR – platformă de interes pentru fiecare membru

Fiecare dintre noi, membrii Uniunii, trebuie să ne găsim o zonă de interes în cadrul UNPR. Dacă nu se va întâmpla acest lucru, nu mai există rațiunea de a fi membru.

Modalități concrete de acțiune a organizațiilor locale/regionale ale UNPR

 

 1. Politicile administrațiilor locale de impozitare, de funcționare, de promovare etc. a companiilor private din județe nu pot fi influențate decât dacă mediul de afaceri este unit, forța lui rezidând din mulțimea membrilor unei organizații patronale (exemplu: scăderea taxelor și impozitelor locale pe clădiri la persoane juridice se va face doar dacă mulțimea celor care o cer este cu adevărat importantă).

Atitudinea, de multe ori abuzivă, a organelor de control locale (ITM, OPC, Finanțe) nu poate fi estompată dacă reprezentantul mediului de afaceri nu are forța necesară. Concurența neloială, piața neagră nu pot fi înlăturate de o mișcare patronală slabă. V-am dat aceste exemple pentru că, în anumite județe, reprezentanții mediului de afaceri au avut succes în apărarea intereselor companiilor private în raport cu problemele semnalate mai sus.

 1. Realizarea unor parteneriate cu cele mai importante instituții locale și naționale oferă UNPR-ului posibilitatea de a participa activ la acțiuni sau la luarea unor decizii importante pentru mediul de afaceri:
 • Parteneriatul cu Primăria Municipiului, reședință de județ, oferă posibilitatea constituirii unor comisii:

-de monitorizare a achizițiilor publice organizate de municipalitate;

-economice, de consultare a mediului de afaceri în hotărârile consiliului local care au o componentă economică;

-realizarea unor proiecte pe fonduri UE.

 • Parteneriatul cu Consiliul Județean – oferă posibilitatea, de asemenea, participării UNPR-ului la luarea unor decizii importante pentru mediul de afaceri din județ.
 • Parteneriatul cu Universitatea – oferă studenților posibilitatea de a realiza stadii de practică reale, active, în companii interesate.
 • Posibilitatea realizării unor proiecte pe fonduri UE, deosebit de importante pentru mediul de afaceri și cel universitar.
 • Parteneriatul cu instituțiile de control – oferă posibilitatea unei conlucrări în reducerea atitudinii abuzive a reprezentanților acestor instituții care efectuează controale, precum și estomparea concurenței neloiale și a pieței negre.

Se pot deschide linii verzi telefonice, 24 de ore din 24, unde oamenii de afaceri pot semnala toate neregulie apărute în mediul de afaceri local sau național.

 1. Nu trebuie să uităm că prima noastră calitate ca membri ai UNPR este aceea de oameni de afaceri, reprezentanți ai unor companii private. Dacă facem parte din marea familie a UNPR-ului, haideți să facem afaceri în primul rând între noi! Apoi, având membri de-ai noștri în toate județele, putem facilita, pentru firmele interesate, realizarea unor contacte sau posibilități de extindere a afacerilor lor și în alte zone, unde încă nu au ajuns.

Realizarea unei platforme de cerere și ofertă pe site-ul UNPR și pe cel al organizațiilor membre este obligatorie. De altfel, fiecare organizație locală sau regională trebuie să aibă propriul site.

 1. Legăturile, relațiile pe care UNPR le are cu organizații similare din alte țări trebuie valorificate în așa fel încât companiile membre UNPR să-și poată găsi mai repede și în siguranță parteneri de afaceri în afara țării.

De asemenea, se pot realiza misiuni economice comune, participări comune la târguri internaționale, se pot promova zone economice comune (în special pe granițele României), atractive pentru investitori din țări mai îndepărtate (pachete turistice comune româno-maghiare, româno-bulgare, româno-moldovene, româno-sârbe).

 1. Trebuie să existe o adâncă preocupare din partea UNPR de a realiza proiecte pe fondurile UE – centre de afaceri, publicații, cursuri pentru angajați, cursuri de perfecționare pentru angajatori, spații de producție, activități care au sprijinit mediul de afaceri sunt doar câteva exemple din ceea ce s-a făcut în România pe fonduri europene de către organizații patronale, în parteneriat cu alte instituții și ONG-uri. Putem gândi împreună astfel de proiecte cu impact zonal și național.

Pentru cei pe care dorim să îi convingem să ni se alăture, UNPR-ul trebuie să însemne unitate, parteneriat, punte de legătură, inovație prin proiecte.

Pentru a face primii pași concreți în a determina firmele private să se înscrie în organizațiile noastre, vă propunem un pachet minim de servicii pe care să îl oferim.

Este un pachet pe care l-am experimentat la Bihor și i-a lămurit pe mulți patroni că noi chiar putem face ceva concret pentru ei.

Acest pachet presupune asigurarea de către organizație a următoarelor servicii:

 • Asistență juridică primară gratuită
 • Patriciparea gratuită la cursuri de perfecționare profesională și managerială
 • Serviciu gratuit de marketing direct, distribuire de materiale promoționale prin intermediul consultanților UNPR către membrii acesteia
 • Acces gratuit la pagina de oportunități de afaceri în care se pot posta cereri și oferte de produse și servicii de pe site-ul UNPR
 • Preanaliza economico-financiară gratuită în vederea accesării fondurilor structurale ale UE
 • Statut de invitat la toate evenimentele UNPR
 • Simpozioane, conferințe, evenimente mondene etc.
 • Contacte de afaceri naționale și internaționale
 • Facilitarea participării la târguri și expoziții
 • Înscrierea gratuită pe site-ul UNPR.

 

Ioan Lucian,

Președinte Uniunea Națională a Patronatului Român

MISIUNEA UNIUNII NAȚIONALAE A PATRONATULUI ROMÂN

 

UNIUNEA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN şi-a luat în serios misiunea de a fi liderul mişcării patronale.

Ne propunem să creăm o forță antreprenorială competentă și puternică, atât în interiorul UNPR, cât și în întreaga comunitate de afaceri națională, prin inițiative și servicii inovative, orientate către creșterea competitivității și a rezultatelor afacerii.

Valorile noastre pe care ne concentrăm sunt:

INTEGRITATE

PASIUNE

INOVARE

UNIUNE

ANTREPRENORIAT

Promovăm cultura muncii și a răspunderii.

Avem convingerea că prin muncă și îmbunătățire continuă omul este într-adevăr împlinit!