Proiect POCU: „Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român Sprijinǎ Competențele”

Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român a lansat în data de 08.11.2019 proiectul UNPR sprijina competentele

Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român împreunǎ cu partenerii SC SOV Consulting SRL, SC Clemon SRL și SC Hexalina COM SRL implementeaza proiectul „Uniunea Naționalǎ a Patronatului Român Sprijinǎ Competențele”  proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Obiectivul general al proiectului este: „Îmbunǎtǎțirea nivelului de competențe profesionale și socio-personale pentru 326 persoane din Regiunea Nord Vest (Județele Cluj, Maramures, Satu Mare, Bihor, Sǎlaj, Bistrița-Nǎsǎud) angajați în întreprinderi care activeazǎ în domeniile identificate conform SNC și SNCDI. Totodatǎ este vizatǎ creșterea capacitǎții a 36 de întreprinderi (IMM-uri), care activeazǎ în domeniile SNC și SNCDI, de a derula programe de învǎțare, din care cel puțin 3 vor introduce programe de învǎțare la locul de muncǎ la 6 luni dupǎ finalizarea sprijinului.” Obiectivele specifice vizeazǎ formarea profesionalǎ a 326 de angajați din Regiunea de NV pentru ași îmbunǎtǎți competențele asupra utilizǎrii TIC, a creșterii eficienței energetice și respectiv cele sociale  și civice dar și prin calificarea într-una din meseriile specifice domeniilor de activitate ale angajatorului.  Dasemenea angajatorii, 36 de intreprinderi care activeazǎ în domeniile identificate conform SNC si SNCDI din Regiunea Nord-Vest, vor beneficia de  servicii specializate de sprijin pentru creșterea capacitǎții a  de a implementa programe de formare la locul de muncǎ.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European  prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

www.unpr.ro

unpr@unpr.ro

unprsc@gmail.com